1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Het Transition Fellowship Program (06/05/2014)

Het Transition Fellowship Program startte in 2013 en heeft als doel de uitwisseling van Bachelor- en Masterstudenten te bevorderen tussen Vlaanderen en 4 landen in transitie, nl. Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika. TRANSITION-Belgium / Flanders verkiest een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project, maar enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen wordt ook aanvaard. De beurs bedraagt 1.000 EUR per maand, met een maximum van 4.000 EUR per semester, of per jaar.

Het departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2014-2015 terug beurzen ter beschikking binnen dit programma. Flanders Knowledge Area vzw coördineert samen met het departement Onderwijs en Vorming de oproep die gelanceerd werd op 6 januari 2014. Er werden 86 aanvragen ingediend, waarvan 33 voor duo-beurzen. De verdeling per land is: 25 aanvragen voor Brazilië,  1 voor Marokko, 8 voor Turkije en 52 voor Zuid-Afrika. 37 aanvragen werden ingediend door hogescholen (waarvan 18 duo-dossiers) en 50 aanvragen door universiteiten (waarvan 15 duo-dossiers). 

Op maandag 28 april 2014 had de selectie plaats voor het beurzenprogramma van het Transition Fellowship Program. Op basis van de kwaliteit van de dossiers werden 42 beurzen toegekend. De verdeling per land is: 10 voor Brazilië, 1 voor Marokko, 5 voor Turkije, 26 voor Zuid-Afrika. De verdeling enkele beurs / duo-beurs is: 24 enkele beurzen en18 duo-beurzen. De verdeling korte / lange mobiliteit is: 14 studenten met korte mobiliteit van 1 tot 3 maanden, 25 studenten voor 4 à 5 maand, 3 studenten voor één jaar. 10 van de 42 geselecteerde Vlaamse studenten komen uit ondervertegenwoordigde groepen.

De resultaten van de selecties worden begin mei 2014 aan de hogeronderwijsinstellingen bekendgemaakt.

The Washington Center (06/05/2014)

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het departement Onderwijs en Vorming stelt in 2014 opnieuw 12 beurzen van 7.500 EUR beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van academiejaar 2014-15 een stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.  Bovendien kent ook de Amerikaanse overheid elk jaar enkele beurzen toe aan Vlaamse studenten in het kader van dit beurzenprogramma.

Flanders Knowledge Area vzw coördineert samen met het departement Onderwijs en Vorming de oproep die gelanceerd werd op 6 januari 2014. 24 aanvragen werden ingediend, 6 van hogescholen en 18 van universiteiten.

Op dinsdag 29 april 2014 hadden selecties plaats voor het beurzenprogramma van The Washington Center. Op basis van de kwaliteit van de dossiers werden 12 Vlaamse beurzen toegekend waarvan 3 aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen.

De resultaten van de selecties worden begin mei 2014 aan de hogeronderwijsinstellingen bekendgemaakt.

Zomercampussen (06/05/2014)

De Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) kent een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad.

De Vlaamse overheid stelt een financiering ter beschikking van maximum € 15.000,- per zomercampus, per jaar.

Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale / interculturele competenties.

Er werden door de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 12 dossiers ingediend. Volgende aanvragen werden geselecteerd voor financiering:

  • Vrije Universiteit Brussel - Curatorship and Museum Management
  • Universiteit Hasselt - Seamless Retail Design: integrating the Spatial, Experiential and Digital
  • Hogeschool Gent - Evidence-based Practice in Health Care
  • Hogeschool West-Vlaanderen - Technical Creative Summerschool
  • Antwerp Management School - Fashion Management

Research in Flanders - blog (05/05/2014)

Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2013 (26/04/2014)

Het Jaarverslag 2013 van Flanders Knowledge Area is beschikbaar als online publicatie en kan worden gedownload: klik hier.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area