1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eerste gezamenlijk memorandum van Vlaamse universiteiten en hogescholen (28/02/2014)

Het hoger onderwijs vervult een steeds belangrijkere rol in onze complexe kennissamenleving. Voor het eerst komen alle universiteiten en hogescholen naar buiten met een gezamenlijk memorandum in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Ze willen op die manier tonen dat ze samen hun schouders willen zetten onder de uitdagingen die hen wachten, maar ook dat ze eensgezind duidelijke vragen stellen aan de toekomstige beleidsmakers.

De kernboodschap van dit memorandum is dat universiteiten en hogescholen willen blijven waarmaken wat van hen verwacht wordt indien ze kunnen rekenen op een correcte financiering en door de overheid ten volle als partners aanvaard worden.

Universiteiten en hogescholen hebben het afgelopen academiejaar 225000 studenten begeleid, en dit in een context van stijgende internationale openheid en toenemende sociale diversiteit. De universiteiten en de hogescholen vragen een aan deze uitdagingen aangepast financieel kader met werkingstoelagen aangepast aan het groeiend studentenaantal, ondersteuning voor het volledige onderzoekscontinuüm in al zijn dimensies, en een inhaalbeweging voor het onderhoud van en investeringen in hun infrastructuur.

Het memorandum stelt tegelijk een nieuw klimaat van vertrouwen voor. De hogeronderwijsinstellingen zijn bereid verantwoording af te leggen over een globaal kader van vertrouwen en partnerschap dat in overleg gedefinieerd wordt.

De 5 rectoren, de 15 algemeen directeurs en de 5 associatievoorzitters richten deze boodschap met aandrang aan alle politieke actoren en in het bijzonder aan de onderhandelaars die zullen beraadslagen over de agenda van de aantredende regering.

Ze vragen meteen ook alle stakeholders van het hoger onderwijs om deze standpunten en vragen mee te ondersteunen.

Tekst memorandum 2014 universiteiten en hogescholen.

Beursstudenten The Washington Center uitgenodigd voor receptie op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel (21/01/2014)

Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel, en Fulbright nodigden de studenten die tijdens de academiejaren 2012-2013 en 2013-2014 stage liepen, of nog zullen lopen bij The Washington Center, uit op een receptie. Deze vond plaats op 15 januari 2014, op de residentie van de ambassadeur.

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het departement Onderwijs en Vorming stelt elk jaar 12 beurzen van 7.500,- € beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester een stage lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.  Bovendien kent ook de Amerikaanse overheid dit academiejaar vier beurzen toe aan Vlaamse studenten in het kader van dit beurzenprogramma. Flanders Knowledge Area vzw coördineert samen met het departement Onderwijs en Vorming de oproepen van The Washington Center, en voert ook de praktische opvolging uit.

Foto’s: klik hier.

Informatie over de oproep Beurzenprogramma The Washington Center 2014: 
www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/the-washington-center/

Oproep Generiek beurzenstelsel (17/01/2014)

De Vlaamse overheid kent generieke beurzen voor mobiliteit buiten Europa toe aan studenten uit opleidingen op niveau 5, 6 of 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Het programma beoogt mobiliteit te stimuleren complementair aan de mogelijkheden binnen het Erasmus+ programma. De mobiliteit van minimum 1 maand (minimum 5 credits) en maximum 12 maanden heeft betrekking op studie, stage of onderzoek in het kader van een eindwerk. De selectie van de studenten gebeurt binnen de hogeronderwijsinstelling. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.

Informatie over de oproep van 2014 vindt u via de link:  http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/generiek-beurzenstelsel/.

Deadline voor het indienen van aanvragen is 28 maart 2014. 

Research in Flanders - nieuw blogbericht (16/01/2014)

Design for a sustainable future - also known as: the power of co-design: 

 

ASEM-DUO Belgium / Flanders Fellowship Programme (15/01/2014)

Het departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2014-2015 opnieuw beurzen beschikbaar onder het ASEM-DUO-Belgium/Flanders Fellowship Program. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 Aziatische landen, nl. China, India, Zuid-Korea en Vietnam. ASEM-DUO-Belgium/Flanders is gebaseerd op een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project en dit voor de duur van 1 semester. 

De praktische opvolging en uitbetaling van de beurzen gebeuren door het ASEM-DUO secretariaat in Zuid-Korea.

De aanvraag dient te gebeuren via de online tool op de website: http://www.asemduo.org

Richtlijnen en procedures zijn terug te vinden op:
http://www.asemduo.org/sub_2/content.asp?table=bbs_03_program&multi=prog_korea&idx=9&app_form_data_yn=Y

Deadline voor het indienen van aanvragen is 28 maart 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area